SAMPE FINLAND
     
       
 

Etusivu

Historia

Tapahtumat

Kokoukset

News letters

Hakemuslomake

Yhteystiedot

Opiskelijoille

Jäsenille

 

 

SAMPE Europe

SAMPE North America

 

 

SAMPEn historia

In English

Yhdeksän kalifornialaista ilmailualan ammattilaista, jotka olivat huolissaan tarvittavien materiaalien saannista ja tarpeesta tehokkaampaan tuotantoon, perustivat vuonna 1944 uuden järjestön “The Society of Aircraft Material and Process Engineers”. He uskoivat että materiaali- ja prosessi-insinöörien verkosto olisi paras tapa jakaa informaatiota ja välttää useissa yrityksissä tapahtuvaa päällekkäistä kehitystyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. He järjestivät kokouksen nimekkäimpien etelä-kalifornialaisten materiaali- ja prosessi-insinöörien kanssa keskustellakseen tällaisen järjestön perustamisesta.

Ryhmä kokoontui aluksi kuukausittain keskustellakseen yhteisistä teknisistä ongelmista. Muovit muodostuivat tärkeimmäksi aihealueeksi, koska nämä silloin uudet materiaalit tarvitsivat paljon erilaista dokumentointia. Vuosien 1944 ja 1959 välisenä aikana perustettiin 15 SAMPE jaostoa eri puolilla Yhdysvaltoja.

Avaruusajan alkaessa 1950-luvun lopulla nähtiin tarpeelliseksi perustaa yhtenäinen kansallinen organisaatio. Perustettu kansallinen SAMPE nimettiin uudelleen kuvaamaan tämän pyrkimystä edistää avaruuden valloitusta: ”Society of Aerospace Material and Process Engineers”.

Ensimmäisinä vuosinaan kansallisena organisaationa aloitettiin pohjatyö kansallisen konferenssin järjestämiseksi ja samalla perustettiin erityiset jaostojen stipendijärjestelmät. 1960-luvulla SAMPE sai oman perustamiskirjan sekä järjestyssäännöt ja järjestön organisaatiorakennetta hiottiin vastaamaan parhaiten sen tarpeita.

SAMPE:n organisoitumisen tuloksena lokakuussa vuonna 1961 järjestettiin ensimmäinen kansallinen konferenssi. Tämä konferenssi käsitteli tuolloin uuden ja potentiaalisen valmistusmenetelmän kuitukelauksen kaikkia osa-alueita. Kuitukelaus on vielä tänä päivänäkin merkittävä ja kehittyvä muovikomposiittien valmistusmenetelmä.

Ensimmäisen konferenssin kautta SAMPE tuli tunnetuksi juuri lujitemuoveihin, eli muovikomposiitteihin, keskittyvänä järjestönä. Samaan ajanjaksoon kuuluu boori- ja hiilikuitujen kehittyminen. 1960-luvun lopulla SAMPE järjesti ensimmäisen teknisen konferenssinsa. Nykyisin SAMPE järjestää syksyisin teknisen konferenssin ja keväisin yleisen konferenssin sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

1960-luvulla SAMPE:n vaikutuksen merkitys näkyi erityisesti julkaisujen määrän nopeana kasvuna. Vuodesta 1961 lähtien julkaistu SAMPE Newsletter kasvoi nopeasti laajemmaksi jolloin syntyi SAMPE Journal. Tämä kattava julkaisu julkaistaan edelleen kuusi kertaa vuodessa. Materiaalien ja prosessien jatkuvasti kehittyessä aloitettiin julkaista puhtaasti teknistieteellistä julkaisua nimeltään ”SAMPE Quaterly”, joka vuonna 1993 sai uuden nimen “The Journal of Advanced Materials”. SAMPE aloitti myös myymään konferenssijulkaisujaan erilaisiin tieteellisin ja teknisiin kirjastoihin.

Vuonna 1973 organisaation nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa “The Society for the Advancement of Material and Process Engineering” osoituksena jäsenistön voimakkaasta laajenemisesta myös ilmailuteollisuuden ulkopuolelle.

1980-luku oli voimakkaan kasvun aikaa. Tällöin perustettiin ensimmäinen jaos Yhdysvaltojen ulkopuolelle Eurooppaan. Konferenssien osallistujamäärät kaksin- ja kolminkertaistuivat. 1980-luvun lopulla SAMPE:n kuuluikin jo 12000 jäsentä.

SAMPEn voima on erityisesti sen paikallisjaostoissa, joissa on ammattilaisia ja opiskelijajäseniä ympäri maailman.

Edistääksen markkinoiden monipuolisuutta, SAMPE välittää tietoa materiaalien ja prosessien kaupallisista ja teollisista sovelluksista kaikilta osa-alueita, joita ovat esimerkiksi maa- ja vesikuljetus, rakentaminen, lääketiede, urheilu ja vapaa-aika sekä teollisuus. SAMPE:n johtoajatuksena on että sen jäsenistön hyvinvointi ja ammatillinen kehittyminen sekä heidät työllistävän teollisuuden kehittyminen vaativat sujuvaa teknologiansiirtoa eri osapuolten välillä.

SAMPE BEGINNINGS

The Society of Aircraft Material and Process Engineers was formed in 1944 by nine Southern California aerospace professionals concerned with the scarcity of materials and the resulting need to economize. They believed that a network of material and process engineers would provide the best means for information exchange and prevent duplication of effort among companies working toward a common goal. They arranged a meeting with the most prominent Southern California material and process engineers to discuss the formation of such a society.

The group met monthly to discuss mutual technical problems. Plastics became a special emphasis, as these were new materials in need of significant technical documentation. Between 1944 and 1959, 15 SAMPE chapters were formed in various parts of the USA .

With the dawning of the Space Age in the late 1950's, members agreed that the best way to obtain an interchange of new material and process information was to form a nationwide organization. Additionally, to reflect its efforts in the Space Age, the national SAMPE organization was formed and renamed the Society of Aerospace Material and Process Engineers.

In its first year as a national organization, the steering committee laid the groundwork for a national symposium, and established local chapter scholarship programs and activities committees. They then developed SAMPE's bylaws, charter, and articles of incorporation which were refined throughout the 1960's.

SAMPE's organization efforts in the previous decade resulted in a landmark accomplishment for the society: its first national symposium held in October 1961. This symposium encompassed all aspects of a new reinforced plastics process called "filament winding." This process continues to be used and improved upon today.

SAMPE became recognized as the reinforced plastics society as a result of the symposium. As boron and graphite fibers were invented and advanced, and a subset of reinforced plastics came to be known as "composites," SAMPE continued to address the progress being made. In the late 1960's, SAMPE held its first Technical Conference. The Conference and Symposia take place every Fall and Spring, respectively.

SAMPE's ever-increasing value to the technical community became evident in the 1960's with the growth of the society's publications. The SAMPE Newsletter, established in 1961, grew from seven to 24 pages within two years due to member-generated technical papers. As the newsletter continued to grow, it was transformed into the SAMPE Journal, a bimonthly publication containing technical papers, editorial features, and international and local SAMPE information. Because the fields of material and process engineering were changing rapidly in 1969, the society introduced a purely technical publication, the SAMPE Quarterly (renamed the Journal of Advanced Materials in October 1993). At that time, SAMPE also initiated the sale of its Symposium and Technical Conferences proceedings to various institutions such as libraries and universities.

In 1973, the organization's name was changed to The Society for the Advancement of Material and Process Engineering, reflecting membership growth beyond the aerospace industry.

The 1980's brought about unprecedented growth. The first non-USA chapter was founded in Europe . Attendance at the International SAMPE Technical Conference doubled. The International SAMPE Symposium attendance nearly tripled. The decade closed with membership reaching the 12,000 mark.

SAMPE's strength is in its chapters. We have professional and student member chapters worldwide.

Promoting market diversification, SAMPE disseminates information about the commercial and industrial applications of material and processing engineering. These include land transportation, construction, marine, biomedical and medical, sports and recreation, and industrial applications. It is SAMPE's opinion that the well being and career development of its members as well as the industry by which they are employed requires that technology transfer be successful.